Cải tạo chống xuống cấp nhà học A – Trường THPT Chu Văn An

0000-00-00

Căn cứ thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 Của Bộ Tài Chính quy định về quản lý , thanh toán vốn đầu tư  và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

Quyết định số 105/QĐ-CVA ngày 26/07/2011 của trường THPT Chu Văn An về việc chỉ định đơn vị thi công trường PTTH Chu Văn An, hạng mục cải tạo chống xuống cấp nhà học A

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ngày 12/8/2011 tại Trường THPT Chu Văn An

Công ty cổ phần Bắc Việt đã thõa thuận và ký kết hợp đồng với Trường THPT Chu Văn An về việc  cải tạo chống xuống cấp nhà học A

Nội dung công việc:

Công ty cổ phần Bắc Việt thực hiện thi công gói thầu cải tạo  chống xuống cấp nhà học A thuộc dự án cải tạo chống xuông cấp nhà học A trương THPT Chu Văn An theo đúng yêu cầu trong HSYC, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phe duyệt và HSĐX của nhà thầu đã được chủ đầu tư chấp nhận bao gồm:

Xử lý nứt tường.

Sửa lại toàn bộ mái.

Lát lại toàn bộ nền, thay thế mootjj số mảng gỗ sàn

Sữa chữa cầu thang, cửa gỗ.

Cải tạo toàn bộ khu vực WC.

Sữa chữa và thay thế toàn bộ công trình ( trát và sơn lại tường trong và ngoài nhà, lát nền,…)

Cải tạo hệ thống điện nước.

Chống mối.

Giá trị của hợp đồng là 3.293.379.000 đồng (ba tỷ hai trăm chin ba triệu ba trăm bảy chin nghìn đồng)