Nhà máy gang thép Thái Nguyên – Giai đoạn 2

0000-00-00

QUY MÔ VÀ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH "NHÀ MÁY GANG THÉP THÁI NGUYÊN - GIAI ĐOẠN 2"

 

Công trình Nhà máy gang thép Thái Nguyên – giai đoạn 2
Nhà thầu                        Tập đoàn MCC Trung Quốc
Tên hợp đồng  
Chủ đầu tư Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên
Địa chỉ: Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Quy mô: Nhà máy gang thép giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư 8000 tỷ.
Vai trò:  
Giá trị HĐ 40 tỷ đồng


HÌNH ẢNH CHI TIẾT