Công trình Nhà máy điện phân chì kẽm Bắc Kạn

0000-00-00

QUY MÔ VÀ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH "NHÀ MÁY ĐIỆN PHÂN CHÌ KẼM BẮC CẠN"
 

Công trình Nhà máy điện phân chì Kẽm Bắc Cạn.
Nhà thầu                          Công ty cổ phần Bắc Việt
Tên hợp đồng Số 56/HĐKT
Chủ đầu tư Công ty TNHH Ngọc Linh
Địa chỉ: Khau Thăm, huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Quy mô: Cấp tỉnh
Vai trò:  
Giá trị HĐ 17 tỷ đồng
 

MÔ TẢ:

Căn cứ bộ luật dân sự số 33/2005/QH đã được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI  kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005.

Căn cứ luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 4.

Căn cứ nghị định 16/2005 NĐ-CP ngày 07/02/2005 của chính phủ về việc ban hành quy định quản lý đầu tư xây dựng công trình và sữa đổi bổ sung 1 số điều tại nghị định số 112/2006/ NĐ-CP ngày 29/09/2006.

Hôm nay ngày 17/12/2008

Công ty cổ phần Bắc Việt đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ngọc Linh địa chỉ 381 Đương Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội về việc san lấp mặt bằng nền nhà máy.

Khối lượng công việc:

Công ty cổ phần Bắc Việt thi công san lấp mặt bằng công trình nhà máy Điện phân Chì, Kẽm Bắc Kan với nội dung công việc: đào, xúc, ủi và vận chuyển đất tạo mặt bằng nền nhà máy với khối lượng tạm tính đào đắp là 1.000.000 mét khối, độ đầm chặt K = 0,85.

Giá trị hợp đồng tạm tính là 17.000.000.000 VND

HÌNH ẢNH CHI TIẾT

Quy mô và hình ảnh công trình "Nhà máy điện phân chì kẽm Bắc Cạn"