Công trình Thuỷ điện Cửa Đạt

0000-00-00

QUY MÔ VÀ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH "THỦY ĐIỆN CỬA ĐẠT"
 

Công trình Thuỷ điện Cửa Đạt 
Nhà thầu                          Công ty cổ phần Bắc Việt
Tên hợp đồng Số 17/HĐ-NL, Số 17/HĐKT
Chủ đầu tư Tổng công ty xây dựng thuỷ lợi I
Địa chỉ: Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá
Quy mô: Cấp Quốc gia
Vai trò:  
Giá trị HĐ 50 tỷ đồng


HÌNH ẢNH CHI TIẾT