Dự án đã thực hiện

Công trình Nhà máy điện phân chì kẽm Bắc Kạn

Công ty cổ phần Bắc Việt thi công san lấp mặt bằng công trình nhà máy Điện phân Chì, Kẽm Bắc Kan với nội dung công việc: đào, xúc, ủi và vận chuyển đất tạo mặt bằng nền nhà máy với khối lượng tạm tính đào đắp là 1.000.000 mét khối..

More...

Lò luyện Ferôsilic

Thiết kế quy trình công nghệ lò sản xuất Ferôsilic công xuất 6300KVA (sản phẩm chủ yếu là Ferosilic 75%) bao gồm: 01 lò điện luyện Ferosilic 6300KVA đồng bộ, hệ thống hút và xử lý bụi của lò)

More...

Cải tạo chống xuống cấp nhà học A – Trường THPT Chu Văn An

Căn cứ thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 Của Bộ Tài Chính quy định về quản lý , thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước. Quyết định số 105/QĐ-CVA ngày 26/07/2011 của trường THPT Chu Văn An về việc chỉ định đơn vị thi công trường PTTH Chu Văn An

More...