Thư viện ảnh

Ảnh khởi công nhà máy hợp kim sắt Phú Thọ


Ảnh khởi công nhà máy hợp kim sắt Phú Thọ

 

More...

Thương thảo ký kết hợp đồng liên danh với Trung Quốc


Thương thảo ký kết hợp đồng liên danh với Trung Quốc
 

More...

Ảnh thiết bị


Ảnh thiết bị
 

More...

Ảnh công nhân nổ mìn khai thác đá


Ảnh công nhân nổ mìn khai thác đá
 

More...

Ảnh lò luyện thép


Ảnh lò luyện thép
 

More...